หน้าหลัก   >  พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  >  ข้อมูลสนันสนุน
  มีลูกเมื่อพร้อม
  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
  ลูกเริ่มเรียนรู้ เลี้ยงดูให้ดี
  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  อาหารตามวัย
  วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน
  เมื่อลูกท้องเสีย
  อย่าประมาทหวัด ไอ
  อย่าให้ยุงกัด
  ป้องกันเอชไอวีเอดส์
  สุขปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
  คุ้มครองเด็ก
  ป้องกันการบาดเจ็บ
  พร้อมรับมือภัยพิบัติ
  เข้าใจใส่ใจวัยรุ่น
    

พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 

 
ข้อมูลสนับสนุนสำหรับสาระสำคัญลำดับที่  : 

กับระเบิด และลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเป็นอันตรายร้ายแรง เด็กต้องได้รับการสอนให้ระมัดระวัง ไม่เล่น ไม่แตะต้อง ไม่เหยียบวัตถุ หรือสิ่งของที่ไม่รู้จัก เด็กและครอบครัวต้องได้รับการจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากกับระเบิด ชุมชนต้องจัดเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กสำหรับเล่นและทำกิจกรรม


กับระเบิดมีหลายรูปแบบ อาจฝังในดิน หรือใต้พื้นหญ้า บางครั้งมีสนิมขึ้นจนแยกได้ยากด้วยสายตา พื้นที่ที่เคยมีการต่อสู้มีความเสี่ยงสูง ควรมีป้ายเตือนด้วยสัญลักษณ์ที่ชัดเจน เช่น รูปหัวกะโหลกและกระดูกไขว้  และมีการกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยงได้

เด็กต้องได้รับการสอนไม่ให้เล่น หรือแตะต้องวัตถุแปลกปลอมที่ไม่รู้จัก ไม่ให้เหยียบหรือเดินข้ามวัสดุที่สงสัยว่าอาจเป็นระเบิด  

หากระหว่างการเดินพบกับระเบิด ให้รู้ว่าอาจมีกับระเบิดอีกหลายชิ้นรอบๆ ตัว ควรเดินออกห่างพื้นที่นั้นโดยเดินกลับบนรอยเท้าเดิม หรือร้องขอความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด

๑๐.๑ ห้ามเลือดโดยการกดบาดแผลด้วยผ้าสะอาด
   
๑๐.๒ หากไม่สามารถหยุดการไหลของเลือดได้ ให้ใช้เศษผ้ามัดรอบขาเหนือแผลโดยให้ใกล้บาดแผลมากที่สุด หากระยะเวลาของการนำส่งมากกว่า 1 ชั่วโมงแล้ว ให้คลายผ้าที่รัดเหนือแผลไว้ทุกชั่วโมง
   
๑๐.๓ ในกรณีที่หายใจได้แต่หมดสติ ให้จับนอนตะแคงข้าง เพื่อป้องกันภาวะลิ้นตกกดทางเดินหายใจ